krbyvysocina.cz

CAMPINGAZ plynová kartuše CV 300 PLUS

Kvalitní a levný výrobek CAMPINGAZ plynová kartuše CV od dodavatele kvalitních produktů CAMPING GAZ lze sehnat tady ve výprodejové akci. Akční ceny od 239 Kč.
EAN: 3138522028930
CAMPINGAZ plynová kartuše CV 300 PLUS

CAMPINGAZ plynová kartuše CV 300 PLUS
Plynová kartuše s bezpečnostním těsnícím ventilem a patentovaným systémem připojení Easy Clic® Plus. Obsahuje 240 g směsi propan/butan (80/20). Kartuši lze odpojit a znovu připojit, i když není prázdná.

systémem připojení Easy Clic® Plus („bajonet“)

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

Ostatní parametry: Množství plynu 240 g. . . . . .

Další produkty od výrobce CAMPING GAZ