krbyvysocina.cz

Meva plynová kartuše 450g

Ve slevě produkt Meva plynová kartuše 450g od známé značky MEVA máte možnost nakoupit tady a teď za výhodné peníze! Zrovna nyní za cenu 189 Kč.
EAN: 5060006140044
Meva plynová kartuše 450g
Ověřit dostupnost »
Značka: MEVA
189

Meva plynová kartuše 450g
Meva KP02001 propichovací jednorázová kartuše plněná butanem, hmotnost 450 g.
UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

Ostatní parametry: Množství plynu 450 g. Hmotnost 1000.000g. . . . .