krbyvysocina.cz

PE-PO čistič grilů 500 ml

Tento unikátní produkt PE-PO čistič grilů 500 od společnosti s úžasnou pověstí SEVERO CHEMA najdete u nás právě za parádní cenu! Nyní nakoupíte za 96 Kč.
EAN: 8595009210489
PE-PO čistič grilů 500 ml

Čistič grilů 500 ml (PE-PO)
PE-PO čistič grilů je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování grilů a grilovacího příslušenství, krbových skel, pečicích a opékacích zařízení, trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a saze, prach a ostatní nečistoty. Použitím čističe nedochází k narušení povrchu kovových ani skleněných částí materiálů. Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub.
Vůně citrusů

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Ostatní parametry: Záruční doba 36 měsíců. Klasifikace CLP Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412. Objem 500 ml. Hmotnost 500.000g. . .