krbyvysocina.cz

PE-PO čistič krbových skel 500 ml

Tento levný kousek PE-PO čistič krbových skel od našeho známého výrobce SEVERO CHEMA snadno můžete sehnat momentálně ve výhodné akci. Právě teď jen za 96 Kč.
EAN: 8595009210502
PE-PO čistič krbových skel 500 ml

Čistič krbových skel 500ml (PE-PO)
PE-PO čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování krbových skel, grilů, pečicích a opékacích zařízení, trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a saze, prach a ostatní nečistoty. Použitím čističe nedochází k narušení povrchu kovových ani skleněných částí materiálů. Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub.
Nová účinnější receptura, vůně citrusů.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Ostatní parametry: Záruční doba 36 měsíců. Klasifikace CLP Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412. Objem 500 ml. Hmotnost 500.000g. . .