krbyvysocina.cz

PE-PO gelový podpalovač 1 l

Hodně prodávaný výrobek PE-PO gelový podpalovač 1 od výrobce s dobrým jménem SEVERO CHEMA jednoduše můžete pořídit právě nyní za akční cenu. V současnosti pořídíte za cenu 117 Kč.
EAN: 8595009244774
PE-PO gelový podpalovač 1 l

Gelový podpalovač 1 l (PE-PO)
PE-PO gelový podpalovač hoří 100 % bez sazí a zápachu. Zaručuje ještě snadnější a bezpečnější podpalování. Je velice vhodný pro přípravu fondue. Nestéká z místa podpalu

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Ostatní parametry: Záruční doba 36 měsíců. Klasifikace CLP Flam. Liq.2, Eye Irrit 2. Objem 1000 ml. Hmotnost 1000.000g. . .