krbyvysocina.cz

PE-PO tekutý podpalovač 1 l

Tento zlevněný výrobek PE-PO tekutý podpalovač 1 od společnosti SEVERO CHEMA máte možnost pořídit na našich stránkách nyní za výhodné peníze. V současnosti pořídíte za cenu 95 Kč.
EAN: 8595009241971
PE-PO tekutý podpalovač 1 l

Tekutý podpalovač 1 l (PE-PO)
PE-PO tekutý podpalovač je určený k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí. Hoří bez sazí a pachu. Vhodný pro použití v zahradních či jednorázových grilech.
 
Podpalovač je certifikován dle DIN EN 1860-3:2003-12 – výrobek je certifikován jako vyhovující pro použití na roztápění grilů.
 
UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Doplňující informace

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic

Ostatní parametry: Záruční doba 36 měsíců. Klasifikace CLP Asp. Tox. 1. Objem 1000 ml. Hmotnost 1000.000g. . .