krbyvysocina.cz

STOP GAS SYSTEM plynová propichovací kartuše 190g

Vysoce kvalitní produkt STOP GAS SYSTEM plynová od této skvělé značky Krby levně snadno můžete získat tady a teď pořád výhodně! Levně za 50 Kč.
EAN: 8004220015877
STOP GAS SYSTEM plynová propichovací kartuše 190g

Kartuše 190 g propichovací STOP GAS SYSTEM
Plyn butan v propichovacích kartuších pro plynové hořáky a vařiče. Kartuš s bezpečnostím ventilem.

hmostnost zkapalněného plynu: 190 gobjem zkapalněného plynu: 360 ml

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

Ostatní parametry: Objem 360 ml. Množství plynu 190 g. . . . .